Relatietherapie

In relatietherapie werk ik op basis van EFT , wat staat voor Emotionally Focused Therapy, ontwikkeld door Dr. Sue Johnson. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die gebaseerd is op de hechtingstheorie en onze menselijke behoeftes binnen intieme relaties. We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid. Onbedoeld kunnen we met onze partner in negatieve patronen terecht komen en vastlopen. Een beetje hulp kan dan nodig zijn, hulp om weer samen te gaan praten, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden. Met behulp van EFT leer je de negatieve patronen in jullie relatie kennen en veranderen. Zo kan je komen tot een hechte(re) en veilige relatie met elkaar.

Wat kan je verwachten?

EFT is als een ontdekkingsreis waarbij partners elkaar (en vaak zichzelf) beter leren kennen. Je leert zien welke invloed je op elkaar hebt en wat jouw gedrag bij je partner losmaakt. Je leert begrijpen waarom je doet wat je doet. Ons gedrag wordt namelijk gedreven door emoties en door de onderliggende hechtingsbehoeftes. EFT helpt om die diepere laag te leren kennen en te leren wat je eigenlijk nodig hebt op momenten dat je wordt geraakt door je partner. Je krijgt concrete handvatten aangereikt om hier samen beter over te leren praten. Als je bijvoorbeeld hebt ontdekt dat je  bang bent dat je niet belangrijk genoeg bent voor de ander en dat vervolgens met je partner kan delen, in plaats van boos te worden of je terug te trekken, dan kan je partner je beter begrijpen en anders op je reageren. Met EFT leer je een stevige en veilige basis te creëren van waaruit je samen verder kunt.

Kosten

Een gesprek duurt circa 75 minuten en kost € 153,50 (incl. 21% BTW). Mijn voorbereidingstijd is bij het tarief inbegrepen.

In tegenstelling tot de individuele therapie wordt relatietherapie helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn deze nog niet vrijgesteld van BTW. Ik ben dan ook verplicht om BTW in rekening te brengen.
De kosten kunnen wel fiscaal aftrekbaar zijn, wanneer er sprake is van een verwijzing van de huisarts op basis van ‘psychisch lijden’. De gesprekken vallen dan onder specifieke zorgkosten.