Tarief/Vergoeding

Gegeneraliseerde Basis GGZ

De huisarts heeft geconstateerd dat je baat hebt bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van jouw klachten heeft hij of zij je doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Verwijzing kan alleen als je huisarts het vermoeden heeft dat er sprake is van een DSM-stoornis. Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner maar je kan ook direct zijn doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. In mijn praktijk zal ik eerst een intake met je doen. Daarna zal ik met je bespreken in hoeveel gesprekken ik verwacht je te kunnen helpen. Constateer ik dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kan of mag worden, dan verwijs ik je terug naar de huisarts. Mogelijk is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Ook kunt je kiezen de behandeling zelf te betalen.

Wat kost het?

In 2021 heb je vanuit jouw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (385 euro).
Op basis van jouw klachten en de diagnose die gesteld wordt kan je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van jouw klachten.

Onderstaande tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgesteld door de overheid:

 

Behandeling Gesprekken Max. minuten* Tarief**
Kort (BK) 2 tot5 294 min €     552,13
Middel (BM) 5 tot 8 465 min €     885,01
Intensief (BI) 8 tot 12 750 min €  1.434,96
Onvolledig (OVP) 1 tot 2 90 min €     228,04
Niet basisverzekering per gesprek 60 min €     105,-

 

De tarieven zijn de maximum tarieven, die door de NZA gesteld zijn, voor verzekerde en onverzekerde zorg in de GGZ. Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

 

Indien er door de praktijk wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden (Regeling Generalistische Basis GGZ, art. 7.2.1.5). Deze kosten worden door de praktijk in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. De enige kosten die u heeft zijn het eigen risico, die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken en die door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht wordt.

 * hieronder vallen consulten, beperkte diagnostiek, verslaglegging,  behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontact, overleg met de huisarts, consultatie van specialisten.
** afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar krijgt mijn praktijk hier 87% tot 100% van vergoed

Afhankelijk van een aantal door de overheid vastgestelde criteria komt u mogelijk in aanmerking voor één van deze producten.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakker wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?

Niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen (onder meer burnout), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je kan als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw aanvullende verzekering. Informeer bij mijn praktijk en jouw zorgverzekeraar of jouw behandeling vergoed wordt voordat je begint aan het traject!

Als je meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan de behandelend psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Jouw psycholoog zal je daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Als mijn praktijk een contract heeft met jouw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten je om geregeld. Mijn praktijk heeft ook voor 2021 contracten met de meeste zorgverzekeringen: Zie onderstaande link. Heb ik geen contract met jouw zorgverzekeraar dan krijg je de rekening mee die je zelf dient te betalen. Je kunt die dan indienen bij jouw verzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt van de zorgverzekering is dan afhankelijk van jouw polis.

Uiteraard is behandeling op eigen kosten en coaching ook een mogelijkheid. Dan is er geen verwijzing nodig van de huisarts, wordt er geen zorgdossier geopend en zijn er geen beperkingen in het aantal sessies. Tarief voor onverzekerde zorg en zelfbetalende cliënten is 100 euro.

Overzicht van contracten zorgverzekeraars met Psychologenpraktijk Marianne van Doorn 2019 PDF.pdf

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Bel of mail dan alsjeblieft tijdig af. Bel of mail je niet af of later dan 48 uur van tevoren, dan moet je de zitting zelf betalen (100 euro).