Tarief/Vergoeding

Gegeneraliseerde Basis GGZ

De huisarts heeft geconstateerd dat je baat hebt bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van jouw klachten heeft hij of zij je doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Verwijzing kan alleen als je huisarts het vermoeden heeft dat er sprake is van een DSM-stoornis. Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner maar je kan ook direct zijn doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. In mijn praktijk zal ik eerst een intake met je doen. Daarna zal ik met je bespreken in hoeveel gesprekken ik verwacht je te kunnen helpen. Constateer ik dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kan of mag worden, dan verwijs ik je terug naar de huisarts. Mogelijk is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Ook kunt je kiezen de behandeling zelf te betalen. 

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. Dat heeft voor cliënten, onder andere voor het eigen risico. Vanuit jouw basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (385 euro). Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeling over de grens van het kalenderjaar heen gaat (is 31 december), betaalt u voor beide jaren het eigen risico, zoals dat bij andere vormen van zorg ook al gebeurt.

De zorg zelf wordt niet anders, het zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Wilt u meer lezen over de andere veranderingen in het nieuwe zorgprestatiemodel? Hierbij treft u een link naar de patiëntfolder met uitgebreide informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel.
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

De kosten worden door de praktijk in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. De enige kosten die u heeft zijn het eigen risico, die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken en die door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht wordt.

Tarieven Psychologenpraktijk 2022

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakker wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?

Niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassings-stoornissen (zoals bijvoorbeeld burnout), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je kan als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw aanvullende verzekering. Informeer bij  jouw zorgverzekeraar of jouw behandeling vergoed wordt voordat je begint aan het traject!
Een sessie duurt circa 60 minuten en tarief voor onverzekerde zorg is € 136,- (incl. 21%BTW).  De intake duurt meestal 75 minuten en tarief is € 170,- (incl. BTW).

Als je meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan de behandelend psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Jouw psycholoog zal je daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?

Als mijn praktijk een contract heeft met jouw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten je om geregeld. Mijn praktijk heeft ook voor 2022 contracten met alle zorgverzekeringen. 

Uiteraard is behandeling op eigen kosten en coaching ook een mogelijkheid. Dan is er geen verwijzing nodig van de huisarts, wordt er geen zorgdossier geopend en zijn er geen beperkingen in het aantal sessies. Tarief voor onverzekerde zorg en zelfbetalende cliënten is € 136,- (incl.21%BTW)

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Bel of mail dan alsjeblieft tijdig af. Bel of mail je niet af of later dan 24 uur van tevoren, dan moet je de zitting zelf betalen (€ 60 euro individueel consult, € 90 partner-relatieconsult).