Werkwijze

Ik sluit aan bij jou, jouw vragen, in het hier en nu. Samen brengen we (oude) patronen en nieuwe doelen in kaart op verschillende levensgebieden. We kijken welke vorm van begeleiding het beste bij jou aansluit. Wat mij het meest typeert als therapeut is mijn passie voor spiritualiteit en de balans in de relatie tussen lichaam, ziel en geest. Naast gesprekken betrek ik altijd het lichaam in de behandeling door middel van onder andere lichaamsgerichte oefeningen, ademtherapie en meditatie. Deze manier van werken geeft je, vooral ook als je problemen hebt, toegang tot de wijsheid van je eigen lichaam. Tussen je geest en je lichaam is namelijk iets dat kan dienen als brug. Door bewuste ademhaling kun je je lichaam en geest in het huidige moment samenbrengen, en dat is iets wat iedereen kan. Je ware aanwezigheid in het hier-en-nu brengen. Ik leer mensen hun lichaam te ervaren als bron van kennis, contact te maken met hun lichaamssignalen en te zoeken naar de emotionele betekenis.

In verbinding zijn

Een belangrijk uitgangspunt van lichaamsgericht werkende psychologen is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als je in verbinding staat met jezelf, ben je beter in staat je te verbinden met een ander. In verbinding staan met jezelf ervaar je als je leven soepel verloopt, als jouw verlangens en wensen voldoende ruimte krijgen. Als je je verbonden voelt met jezelf en met anderen, kun je steviger op je eigen benen staan en lichter door het leven gaan. Verlies je de verbinding met jezelf en/of anderen, dan kan dat leiden tot allerlei psychische en lichamelijke klachten.

Het is noodzakelijk om met je lichaam een nauwe relatie aan te knopen omdat het lichaam toegang geeft tot alle onverwerkte emoties en daardoorheen gaand, de vreugde. Onszelf echt leren kennen gaat via de werkelijkheid en we beleven de wereld en onszelf aan en via ons lichaam. Het draagt ertoe bij dat we meer bewust kunnen zijn met wat er is. Liefde en respect voor wat is en niet voor wat moet zijn. Een houding vrij van oordeel en norm. De mens ontwikkelt zich meer naar eigen authenticiteit. Dat betekent verbonden zijn met jezelf; bewust aanwezig zijn bij jezelf, bij anderen, bij het leven.

E-health

Psychologische behandelingen via internet zijn tegenwoordig mogelijk en maken onderdeel uit van verschillende behandelvormen, afhankelijk van de klacht. Het wordt ook ingezet naast de gesprekken om tussen de sessies door bewust stil te staan bij jezelf. Trajecten in de basis GGZ zijn qua tijd beperkt waardoor belangrijk is om ook thuis bewust te werken aan je herstel.

Het kan ook zijn dat wij tijdens het eerste gesprek samen kiezen voor online behandeling. Tijdens het behandeltraject is er contact via mail en af en toe face to face. Met behulp van de eigen computer volg je dan een behandeltraject. Voordeel is dat je in je eigen tempo stapsgewijs meer inzicht krijgt in je klachten, handvatten krijgt om daar anders mee om te leren gaan waardoor je weer meer grip krijgt op jezelf en jouw situatie. Meer eigen regie krijgt over je leven. We eindigen altijd met een afrondend gesprek. Dit biedt de mogelijkheid om in jouw eigen tempo, thuis  van achter de computer, gecombineerd  met gesprekken met mij als psycholoog een therapie te volgen. Dat wordt ‘blended’ therapie genoemd.